e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzeczników Praw Pacjenta przy NFZ zastąpią sekcje skarg i wniosków 2010-07-15


Od 2 lipca zadania i obowiązki rzeczników praw pacjenta w wojewódzkich oddziałach NFZ przejęli pracownicy sekcji skarg i wniosków w wydziałach spraw świadczeniobiorców.

Zmiany są wynikiem powołania Rzecznika Praw Pacjenta w randze ministra. Resort zdrowia uważa, że działanie dwóch podmiotów prawie tej samej nazwie, nie powiązanych ze sobą organizacyjnie ani administracyjnie, byłoby niemożliwe. 1 lipca Rzecznicy Praw Pacjenta przy wojewódzkich oddziałach NFZ przestali pełnić swoje funkcje, a ich obowiązki przejęli pracownicy sekcji skarg i wniosków departamentu spraw świadczeniobiorców w Centrali NFZ i wydziałach spraw świadczeniobiorców w wojewódzkich oddziałach Funduszu.

Pacjent, który uważa, że zostały naruszone jego prawa, może zgłosić skargę również do:

  • Rzecznika Praw Pacjenta,
  • kierownika placówki, w której doszło do naruszenia praw pacjenta,
  • Okręgowej Izby Lekarskiej,
  • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się na stronach internetowych oddziałów NFZ.

Źródło: prawapacjenta.eu