e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wielu Polaków sprzeciwia się prawu do aborcji 2010-07-15


Z badań CBOS wynika, że 50 procent Polaków sprzeciwia się prawu do aborcji. Jednak za całkowitym zakazem przerywania ciąży jest 14 proc. Polaków, a ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.) uważa, że powinny być od niego wyjątki.

Jednocześnie 45 proc. ankietowanych uważa, że aborcja powinna być dozwolona:

  • 7 proc. badanych deklaruje poparcie dla przerywania ciąży bez żadnych ograniczeń,
  • 38 proc. ankietowanych opowiada się za pewnymi ograniczeniami.

47 proc. badanych nie zgadza się z poglądem, że kobieta powinna mieć prawo do aborcji w pierwszych tygodniach ciąży, z czego 23 proc. w sposób zdecydowany. Natomiast ponad 44 proc. popiera takie rozwiązanie.

Również 45 proc. ankietowanych uważa, że kobiety poddające się zabiegom aborcji popełniają grzech, a 39 proc. tak samo ocenia lekarzy wykonujących takie zabiegi. Około 35 proc. odpowiedzialnością w tej sprawie obciąża polityków uchwalających prawo dopuszczające przerywanie ciąży oraz osoby, które popierają to prawo (33 proc.).

Zwolennikami prawa do aborcji bez żadnych ograniczeń są zazwyczaj osoby, które określają swoje poglądy polityczne jako lewicowe

Z badań CBOS wynika, że za całkowitym zakazem przerywania ciąży najczęściej (53 proc.) opowiadają się osoby, które biorą udział w praktykach religijnych częściej niż raz w tygodniu. Osoby biorące udział w mszach, nabożeństwach i innych praktykach religijnych kilka razy w tygodniu to zwykle osoby w starszym wieku (72 proc. respondentów uczęszczających na nie częściej niż raz w tygodniu ukończyło już 55 lat).

Poparcie dla całkowitego zakazu aborcji częściej niż inni deklarują:

  • badani z wykształceniem podstawowym,
  • osoby niezadowolone z własnych warunków materialnych (po 27 proc.),
  • respondenci powyżej 64. roku życia (26 proc.),
  • renciści (24 proc.),
  • rolnicy (21 proc.),
  • mieszkańcy wsi (20 proc).
Zwolennikami prawa do aborcji bez żadnych ograniczeń są najczęściej osoby, które nie uczestniczą w praktykach religijnych (19 proc.) i określają swoje poglądy polityczne jako lewicowe (18 proc.).

Badania CBOS pokazują, że większość Polaków akceptuje przerywanie ciąży w sytuacjach, w których dopuszcza to prawo.

Spore jest poparcie dla prawa do takich zabiegów w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki (87 proc. wskazań). Wielu badanych uważa, że powinny być dostępne również dla kobiet, u których ciąża stanowi zagrożenie dla ich zdrowia (78 proc.) lub jest wynikiem gwałtu bądź kazirodztwa (78 proc.). Natomiast 60 proc. ankietowanych uważa, że kobieta powinna mieć prawo do usunięcia ciąży, jeśli wiadomo, iż dziecko urodzi się upośledzone.

Sondaż CBOS realizowano w dniach 10-16 czerwca 2010r. na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP