e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-07-15


30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. z 30 czerwca 2010r. Nr 115, poz. 774.

3 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Dz.U. z 18 czerwca 2010r. Nr 108, poz. 706.

6 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 6 lipca 2010r. Nr 120, poz. 808.

8 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych. Dz.U. z 23 czerwca 2010r. Nr 110, poz. 733.