e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-07-15


17 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego. Dz.U. z 2 lipca 2010r. Nr 118, poz. 803.

21 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Dz.U. z 6 lipca 2010r. Nr 121, poz. 822.