e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-08-05


13 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. z 29 lipca 2010r. Nr 137, poz. 921