e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadą słuchu 2010-08-05


Fundacja Orange organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla maluchów z wadą słuchu. Podczas turnusów prowadzone są zajęcia z logopedą, badania lekarskie i ćwiczenia w grupie.

Zajęcia trwają dwa tygodnie i są prowadzone nieodpłatnie. Jednocześnie leczyć może się 30 maluchów. Na turnusie obecni są również rodzice.

Co roku dzieci i rodziców na wakacyjnym turnusie odwiedza Olga Bończyk, która od 4 lat związana jest z Programem Dźwięki Marzeń i aktywnie go wspiera. Problem wady słuchu aktorka zna z własnego domu rodzinnego, ponieważ ze swoimi rodzicami, którzy byli głuchoniemi, porozumiewała się językiem migowym.

Bezpłatne turnusy dla osób, które mają problemy ze słuchem (również dla dorosłych) organizuje także m.in. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Niedosłyszący mogą też korzystać z turnusów dofinansowywanych z PFRON. Muszą jednak posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Źródło: rynekzdrowia.pl