e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń niepełnosprawnych 2010-08-05


Projekt noweli ustawy z dnia 21 lipca 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, zakłada zachowanie dofinansowań do niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz likwidację dofinansowań do osób posiadających ustalone prawo do emerytury. Projekt ustawy znalazł się już u marszałka sejmu, a następnie trafi na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 4 sierpnia zostanie powołana podkomisja, która ma rozpatrzyć projekt do 11 sierpnia.

Projekt ustawy zachowuje dofinansowania do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, ale dofinansowania będą stopniowo zmniejszane w cyklu półrocznym.

Zgodnie z propozycją od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych będzie wynosić:

 • 170 proc. najniższego wynagrodzenia na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 125 proc. - dla pracownika z umiarkowanym stopniem
 • 50 proc. dla pracownika z lekkim stopniem.
Od 1 lipca do 31 grudnia 2012 dofinansowanie wyniesie:

 • 180 proc. najniższego wynagrodzenia - dla pracowników ze znacznym stopniem,
 • 115 proc. dla stopnia umiarkowanego
 • 45 proc. dla stopnia lekkiego.
Od 1 stycznia 2013 dofinansowanie będzie wynosiło:

 • 180 proc. najniższego wynagrodzenia dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 100 proc. dla stopnia umiarkowanego,
 • 40 proc. dla stopnia lekkiego.
Zmianie ulegnie również definicja najniższego wynagrodzenia, które według zmian oznaczać będzie „wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r." . Obecnie najniższe wynagrodzenie to wynagrodzenie obowiązujące w „grudniu roku poprzedniego".

Pracodawca nie dostanie dofinansowania na pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w sytuacji, gdy ma on ustalone prawo do emerytury. Dodatkowo, na dofinansowanie z PFRON będzie mogła liczyć firma, która spełni warunek umieszczenia pracownika niepełnosprawnego w ewidencji PRON w terminie 30 dni od dnia, kiedy ten dostarczył do zakładu orzeczenie o przyznaniu stopnia niepełnosprawności.

Inną propozycja jest utrzymanie zróżnicowania dofinansowania do firm o statusie zakładów pracy chronionej i z otwartego rynku pracy. W przypadku firm z otwartego rynku pracy w latach 2011-2012 dofinansowanie wyniesie 70 proc. i 90 proc. (w przypadku osób ze szczególnymi schorzeniami) ww. kwot dofinansowania przyznawanym zakładom pracy chronionej. Jednocześnie zmianie ulegnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który kwalifikuje firmę do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej. Od 1 stycznia 2012 status zakładu pracy chronionej otrzymają firmy, które zatrudniają co najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych (obecnie 40 proc.) i co najmniej 10 proc. osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zakłady pracy chronionej stracą też część przywilejów jakie obecnie posiadają. Chodzi o zwolnienia w podatku od nieruchomości, leśnym rolnym i od czynności cywilnoprawnych. Obecnie 90 proc. tych odpisów zbierały na kontach zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Po wprowadzeniu zmian, środki na ten fundusz zostaną znacznie zmniejszone poprzez zabranie ulg oraz poprzez zwiększenie udziału w tej uldze przekazywanego do PFRON z obecnych 10 proc. do 50 proc.

Inną zmiana jest to, że osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym będzie mogła pracować 8 godzin dziennie (obecnie 7 godz.), chyba że lekarz orzeknie inaczej.

Na zmianach mogą stracić niepełnosprawni przedsiębiorcy, ponieważ ci którzy mają umiarkowany lub lekki stopnień niepełnosprawności, otrzymają niższą refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Według zmian refundacja będzie przysługiwać w wysokości:

 • 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 60 proc. - dla osoby ze stopniem umiarkowanym,
 • 30 proc. dla osoby z lekkim stopniem.
Inna zmiana to ulga we wpłatach na PFRON dla firm, które kupują towary i usługi od zakładów pracy chronionej. Według obecnych przepisów firmy płacą mniej na PFRON jeśli kupują od ZPCHr osiągającego 10 proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych z określoną grupą niepełnosprawności. Po wprowadzeniu zmian ZPCHr będzie musiał wykazać 30 proc. wskaźnik zatrudnienia, aby jego kontrahent mógł płacić mniej na PFRON.

Zmiany miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.

Źródło: Tf.pl