e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym 2010-08-05


Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

Zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy, ubezpieczony, który w wyniku wypadku doznał urazu wymagającego świadczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych będzie mógł je zrealizować w każdej placówce medycznej, która ma podpisaną umowę z NFZ. Ubezpieczeni będą więc mieli większy dostęp do tych świadczeń. Aktualnie mogą je realizować jedynie w placówkach wybranych w konkursie przez ZUS, a to wydłuża dostęp do nich i powoduje pogorszenie stanu zdrowia, ze względu na dłuższe oczekiwanie na usługę. Inna regulacja zakłada, że prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek głównego inspektora kontroli ZUS, nie będzie musiał odwoływać ze stanowiska inspektora kontroli osoby, która nabędzie prawo do emerytury lub renty. Tym sposobem doświadczeni inspektorzy kontroli nie będą zmuszani do odchodzenia na emeryturę lub rentę.

Źródło: rynekzdrowia.pl