e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawa o elektronicznych dowodach tożsamości przyjęta przez Sejm 2010-08-05


23 lipca Sejm przyjął ustawę o nowych dowodach osobistych. Od 2011 roku będzie można posługiwać się elektronicznym dowodem osobistym, który będzie można wykorzystać przy dostępie do rejestrów publicznych, w tym rejestru usług zdrowotnych.

Elektroniczne dowody tożsamości pozwolą każdemu obywatelowi na załatwianie spraw urzędowych przez internet (nowe dowody zostaną bowiem wzbogacone o elektroniczny nośnik danych - tzw. chip). Nowy dowód tożsamości umożliwi składanie podpisu elektronicznego. Ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług zdrowotnych, prowadzonego przez NFZ.
Nowe dowody będą zawierały oprócz części graficznej również część elektroniczną. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo dokumentu, który będzie dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy Schengen.

Źródło: prawapacjenta.eu