e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Plastikowa karta NFZ 2005-12-06


Od 1 grudnia NFZ wydaje karty, które uprawniają do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej.

Taka karta zastępuje papierowy formularz. Z taka kartą lekarz pracujący w publicznym szpitalu bądź przychodni, przyjmuje chorych na tych samych zasadach co obywateli swojego kraju. Nie oznacza to jednak prawa do bezpłatnego leczenia, bo na przykład we Francji za każdą wizytę się płaci, a tylko część kosztów leków jest zwracana. Polak, który trafi do lekarza we Francji, otrzyma zwrot takich samych pieniędzy, jakie są zwracane Francuzom. Karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje Polakom , że nie będą oni traktowani gorzej niż obywatele danego kraju. Jednak w większości krajów UE służba zdrowia nie jest bezpłatna.

Dotychczas NFZ wydawał ubezpieczonym Polakom formularze E-111. Co roku brało je ok. 1,3 miliona osób. Świadczyły one o tym, że w Polsce jesteśmy ubezpieczeni. Teraz informacje potwierdzające ubezpieczenie, muszą być wydrukowane na karcie, ponieważ zmieniły się przepisy unijne.

Na polskich kartach są tylko podstawowe dane takie jak:

  • imię, nazwisko,
  • data ważności.
Niektóre kraje unijne, na przykład Czechy, wykorzystują te karty do zapisywania na nich w formie elektronicznej informacji o wszystkich wizytach u lekarza czy kupnie refundowanych leków. W Polsce jest to niemożliwe. Nie ma nawet odpowiedniego rejestru, w którym zbierane byłyby wszystkie informacje o pacjentach.
Karty są wydawane od 1 grudnia, ale będą obowiązywać od nowego roku. Osoby, które wyjeżdżają za granicę na przełomie roku, dostaną i formularz i kartę. Karty będą wydawane na dłuższy okres niż formularze. Większość z nich będzie ważna przez dwa miesiące, ale emeryci mogą otrzymać karty ważne rok. Podobnie osoby, które wyjeżdżają za granicę do pracy. Gdy udowodnią, że przez cały czas pobytu będą ubezpieczone mogą otrzymać kartę nawet na pięć lat.
Informację, w których krajach Unii służba zdrowia jest bezpłatna, a gdzie trzeba do niej dopłacać, można znaleźć na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue.

Źródło: Rzeczpospolit