e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2010 r. 2010-08-19


W lipcu 2010r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca 2010r.) wyniosła 11,4%. W porównaniu do czerwca 2010r. spadła ona o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2009 roku wskaźnik ten wzrósł o 0,1 punktu (z 10,6% do 10,7%).

W lipcu 2010 roku spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,1 do 0,3 punktu) odnotowano w 15-tu województwach. Tylko w województwie podlaskim natężenie bezrobocia w porównaniu do czerwca nie uległo zmianie.

Najsilniej natężenie bezrobocia spadło w województwach o wysokim poziomie tego wskaźnika: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim (o 0,3 punktu). Najsłabszy spadek odnotowano natomiast w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi: mazowieckim, małopolskim i śląskim (o 0,1 punktu).

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2010 roku wyniosła 1 814,2 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca czerwca 2010 roku spadła o 29,7 tys. osób czyli o 1,6%.

Spadek odnotowany w lipcu 2010 roku był nieco słabszy niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednich latach, kiedy to liczba bezrobotnych spadła odpowiednio:

  • w lipcu 2008 r. w porównaniu do czerwca 2008 r. - o 2,2% (o 32,4 tys. osób);
  • w lipcu 2007 r. w odniesieniu do czerwca 2007 r. - o 2,1% (o 39,0 tys. osób).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2010 roku odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • wielkopolskim - o 2,8% (o 3,7 tys. osób);
  • pomorskim - o 2,4% (o 2,4 tys. osób);
  • kujawsko-pomorskim - o 2,3% (o 2,9 tys. osób).
Tylko w województwie podlaskim nastąpił minimalny wzrost liczby bezrobotnych (o 17 osób), przy czym w wartościach względnych poziom bezrobocia nie zmienił się.

Spadek bezrobocia w lipcu 2010r. jest korzystny, ze względu na to, że w tym okresie rozpoczyna się wzmożona rejestracja osób kończących szkoły, z których część rejestruje się w urzędach pracy. Spadek bezrobocia odnotowano wśród mężczyzn (o 3,8%), a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 0,4%.

Wśród wyłączonych z ewidencji stosunkowo dużo było podjęć pracy, w tym prac subsydiowanych z Funduszu Pracy oraz EFS i dotyczyło to prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych czy innych form aktywizacji takich jak szkolenia.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 90,1 tys. W porównaniu do czerwca 2010 r. spadła o 0,8 tys. (o 0,9%).

W lipcu 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 79,8 tys. ofert pracy. Jest to o 0,9 tys. czyli o 1,1 % więcej niż w czerwcu 2009 r.

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w lipcu 2010 roku odnotowano w 9-ciu województwach. Najsilniejszy względny był w województwie warmińsko-mazurskim (o 16,3% czyli o 0,8 tys.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wystąpił w pozostałych 7-miu województwach, najsilniejszy był w województwie małopolskim (o 20,0%, tj. o 1,3 tys. ofert).

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)