e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 2010-08-19


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Celem projektu jest ujednolicenie przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej - chodzi o transpozycję do prawa polskiego dyrektywy 2006/25/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym).

Zakres merytoryczny przepisów dyrektywy to obowiązki pracodawców dotyczące określenia ekspozycji i oceny ryzyka na jakie narażeni są pracownicy.

Projekt rozporządzenia zawiera definicje określeń:

  • badanie,
  • czynnik szkodliwy,
  • czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • wartości MDE (maksymalne dopuszczalne ekspozycje na promieniowanie optyczne).
Określono również działania pracodawcy w zakresie oceny ryzyka, jakim jest promieniowanie optyczne, promieniowanie elektromagnetyczne i hałas.
Przepisy projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie do wszystkich stanowisk pracy, na których promieniowanie optyczne występuje jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy.

Uwagi można zgłaszać do 27 sierpnia 2010 r.

(Ministerstwo Zdrowia, rynekzdrowia.pl)