e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rozporządzenie w sprawie środków odurzających 2010-08-19


Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Według przepisów, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Minister określi również sposób prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu, biorąc pod uwagę zabezpieczenie tych substancji przed dostępem osób trzecich, oraz szczegółowe warunki wystawiania recept i zapotrzebowań na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Uwagi można zgłaszać do 1 września 2010 r.

(Ministerstwo Zdrowia, rynekzdrowia.pl)