e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzecznik Praw Obywatelskich o osobach głuchoniewidomych 2010-08-19


Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących osób głuchoniewidomych. Jej zdaniem przepisy w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, nie biorą pod uwagę głuchoślepoty jako unikalnej i specyficznej niepełnosprawności, zrównując ją z jednoczesnym występowaniem dwóch odrębnych niepełnosprawności.

To powoduje, że w orzeczeniach o niepełnosprawności wpisywany jest jeden kod – uszkodzenia dominującego (dysfunkcja wzroku albo słuchu), albo dwa kody (głuchota i ślepota). Osoba, która spełnia warunki uznania za osobę głuchą w stopniu umiarkowanym i jednocześnie niewidomą w stopniu umiarkowanym, otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, a przecież na skutek równoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu ma znaczne trudności w wykonywaniu czynności życiowych.

Rzecznik poinformowała, że ze względu na zaistniałą lukę prawną osoby głuchoniewidome mają trudności w otrzymaniu właściwych instrumentów wsparcia. Osoby z głuchoślepotą korzystają z innych środków pomocniczych niż osoby głuche lub niewidome.

Problematykę sytuacji prawnej osób głuchoniewidomych dostrzegła Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która w dniu 4 sierpnia 2010 r. wystosowała dezyderat nr 8 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnego uznania głuchoślepoty jako odrębnej niepełnosprawności.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości stosownej nowelizacji rozporządzenia.

(rynekzdrowia.pl)