e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ZUS organizuje turnusy rehabilitacyjne 2010-08-19


Oprócz rehabilitacji prowadzonej przez NFZ, trzy grupy pacjentów mogą skorzystać z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS w ośrodkach rehabilitacji leczniczej. Wykaz pacjentów uprawnionych do takiej rehabilitacji określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania na rehabilitację przez ZUS.

O takie świadczenie mogą się starać:

  • osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
  • osoby uprawnione do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, którym ustał tytuł do zabezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
  • osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy
Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą konieczne jest orzeczenia o potrzebie jej odbycia, które wydaje lekarz orzecznik ZUS. Zakład pokrywa wszelkie koszty rehabilitacji, także te związane z przejazdem.

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Osoba zainteresowana takim turnusem musi poczekać na miejsce ok. półtora miesiąca. W ośrodkach rehabilitacji leczniczej pozostało jeszcze ponad 30 tys. miejsc (w 78 zakontraktowanych ośrodkach). Rehabilitacja przysługuje osobom ze schorzeniami: narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznymi, układu oddechowego, oraz kobietom po operacji onkologicznej gruczołu piersiowego

(prawapacjenta.eu)