e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-12-06


14 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz. 1973.