e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-09-02


25 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Dz.U. z 25 sierpnia 2010r. Nr 155, poz. 1045.

25 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 10 sierpnia 2010r. Nr 143, poz. 962.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dz.U. z 16 sierpnia 2010r. Nr 149, poz. 1003.