e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-09-02


1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. Dz.U. z 23 sierpnia 2010r. Nr 153, poz. 1031.

4 września wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 20 sierpnia 2010r. Nr 152, poz. 1020.