e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prawo jazdy dla osób chorych na cukrzycę 2010-09-02


Do konsultacji społecznych skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Nowelizacja określa m.in. sposób oceny stanu zdrowia osób chorych na cukrzycę oraz padaczkę, które mają już prawo jazdy lub ubiegają się o ten dokument.

Osoby chore na cukrzyce będą musiały przedstawiać opinię diabetologa, przeprowadzać kontrolne badania lekarskie, wykazywać świadomość ryzyka hipoglikemii i zagrożeń z nią związanych. Muszą również regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi we krwi oraz udokumentować kontrolę nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego.
Wprowadzony ma zostać także przepis, zgodnie z którym uprawniony lekarz, który stwierdził przypadek wystąpienia hipoglikemii bądź napadu padaczki lub jej podejrzenie, powinien o tym powiadomić organ, który wydaje prawo jazdy w celu oceny predyspozycji chorego do kierowania pojazdami.

Projekt zawiera również wymagania dla osób przyjmujących leki przeciwpadaczkowe oraz dla tych, którzy odstawili leczenie. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. Ponownie ubiegać się o prawo jazdy albo przedłużenie okresu jego ważności będzie można po przedstawieniu opinii neurologicznej, potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Po tym okresie konieczne będą badania kontrolne co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a później w zależności od wskazań lekarskich. Osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym, autobusem lub tramwajem bądź o świadectwo kwalifikacji zawodowej, u których kiedykolwiek rozpoznano padaczkę nie mogą być uznane za zdolne do kierowania pojazdami.

Źródło: PAP