e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej 2010-09-02


Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Nowe przepisy mają mieć wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że oszacowanie dodatkowych wydatków związanych z wprowadzeniem Jednorodnych Grup Pacjentów jako sposobu rozliczania świadczeń w zakresie stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej nie jest możliwe na tym etapie prac legislacyjnych. Pomimo tego, zakłada się planowany wzrost ok. 14 mln w rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz 53 mln w rehabilitacji neurologicznej.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 września 2010 r.

(Ministerstwo Zdrowia, rynekzdrowia.pl)