e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zapisy do lekarzy przez internet 2010-09-02


Do konsultacji społecznych przekazano projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który zakłada m. in. umawianie wizyt w publicznych placówkach przez Internet i monitorowanie online statusu w kolejce do lekarza. Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia to część ustaw zdrowotnych, które od jakiegoś czasu zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

Według projektu ma powstać platforma internetowa, na której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. One pozwolą na komunikowanie systemu informacji medycznej (SIM) z rejestrami medycznymi i dokonywanie aktualizacji danych. Ma też zostać wprowadzona elektroniczna dokumentacja medyczna.
Stworzenie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych pozwoli na dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.
Pacjent będzie także mógł umówić się do lekarza online, monitorować swój status na liście oczekujących, a także otrzyma elektroniczne przypomnienie o terminie wizyty.

(prawapacjenta.eu)