e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w sierpniu 2010r. 2010-09-16


W sierpniu 2010r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca 2010r.) wyniosła 11,3%. W porównaniu do lipca spadła o 0,1punktu procentowego. W sierpniu 2009 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 10,8%, ale w porównaniu do lipca 2009 roku wzrósł o 0,1 punktu procentowego.

Spadek stopy bezrobocia w sierpniu 2010r. (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu) odnotowano w dziewięciu województwach. Najbardziej (o 0,2 punktu) natężenie bezrobocia zmniejszyło się w województwach, w których odnotowano największe spadki liczby bezrobotnych czyli łódzkim i wielkopolskim. W 6-ciu województwach stopa bezrobocia w odniesieniu do lipca nie zmieniła się (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie). Tylko w województwie mazowieckim omawiany wskaźnik w porównywanym okresie wzrósł (o 0,1 punktu).

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2010 roku wyniosła 1803,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca lipca 2010 roku spadła o 9,1 tys. (o 0,5%). Natomiast w sierpniu 2009 roku miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych, o 12,9 tys. osób (o 0,8%).

Z kolei spadek odnotowany w sierpniu 2010 roku był niższy niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednich latach, kiedy to liczba bezrobotnych spadła odpowiednio:

  • w sierpniu 2008 r. w porównaniu do lipca 2008 r. - o 1,3% (o 18,5 tys. osób);
  • w sierpniu 2007 r. w odniesieniu do lipca 2007 r. - o 1,8% (o 34,2 tys. osób).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14-tu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • łódzkim - o 2,1% (o 2,7 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 1,9% (o 2,4 tys. osób);
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwie:

  • mazowieckim (o 0,8% tj. o 1,8 tys. osób),
  • opolskim (o 0,4% tj. o 0,2 tys. osób).
W większości województw zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet, przy spadku liczby bezrobotnych mężczyzn. W sierpniu poziom bezrobocia wśród kobiet zwiększył się o 9,6 tys. (o 1,0%), natomiast wśród mężczyzn odnotowano spadek o 18,7 tys. (o 2,2%).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2010 r. wyniosła 87,9 tys. W porównaniu do lipca spadła o 2,5 tys. (o 2,8%). Dla porównania w sierpniu 2009 roku do urzędów pracy zgłoszono 78,9 tys. ofert tj. 0,9 tys. (o 1,1%) mniej niż w lipcu 2009 roku.

Względny (procentowy) spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2010 roku w porównaniu do lipca 2010 roku odnotowano w 11-tu województwach. Największy względny była w województwie świętokrzyskim (o 18,8% czyli o 0,7 tys.). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej miał miejsce w 5-ciu województwach (lubelskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim). Z kolei najsilniejszy względny był w województwie:

  • lubuskim (o 12,9% tj. o 0,5 tys.),
  • wielkopolskim (o 12,7% tj. o 0,9 tys.).
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)