e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Likwidacja Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego 2010-09-16


Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) zakłada likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że nowela ma być częścią pakietu ustaw zdrowotnych, który do października ma zostać przekazany do Sejmu. Resort zdrowia skierował w ostatnim czasie do konsultacji społecznych również dwa inne projekty z pakietu: nowelizację ustawy o prawach pacjenta oraz ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Nowela zakłada likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Według resortu doświadczenie ostatnich lat oraz liczne opinie środowisk medycznych pokazują, że egzaminy te egzaminy, przeprowadzane w formie testowej, nie sprawdzają aspektu praktycznego przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu.
W projekcie wprowadzono również zasadę, że w związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla dentystów. Wprowadzony ma zostać obowiązek złożenia najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów a lekarsko-dentystycznego na IV. Ministerstwo Zdrowia uważa, że likwidacja stażu podyplomowego spowoduje szybsze wejście lekarzy i dentystów do systemu opieki zdrowotnej i zwiększy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Obecnie medycy mają prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim może samodzielnie pracować w zawodzie. Wynagrodzenia są pokrywane ze środków budżetu państwa.

Wprowadzony ma zostać modułowy system specjalizacji z jednoczesną zmianą dotychczasowego podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe oraz zasad uznawania dorobku zawodowego i naukowego. Moduł podstawowy będzie zawierał treści uniwersalne dla grupy specjalizacji oraz wybrane zagadnienia obecnie nauczane w trakcie stażu podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin z dziedziny ratownictwa medycznego). Moduł specjalistyczny ma zawierać wiedzę ściśle specjalistyczną.

(PAP)