e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacje na informatyzację ochrony zdrowia w województwie pomorskim 2010-09-16


Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów, które dostaną łącznie prawie 50 mln zł, z 67 mln zł potrzebnych na realizację przedsięwzięć. Z tych 12 projektów 4 dotyczą ochrony zdrowia. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego. Zostało przyznane w ramach działania: "Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego". Na ochronę zdrowia przeznaczono w sumie ponad 8,5 mln zł.

Największe dofinansowanie spośród projektów w obszarze ochrony zdrowia otrzymał Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. Szpital otrzymał 4,066 mln zł na budowę i wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz zintegrowanego systemu obsługi pacjentów w placówce. Z dotacji na wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta skorzysta również Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku. Otrzyma na ten cel 1,652 mln zł.

NZOZ Zdrowie Sp. z o.o. z Kwidzynia otrzyma prawie 1,9 mln zł na wprowadzenie usługi e-pacjent. Na zrealizowanie projektu placówka planuje w sumie wydać około 2,5 mln zł.
Powiat Kwidzyński otrzyma także dodatkowe 976,8 tys. zł na rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców.

(rynekzdrowia.pl)