e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Mniej pieniędzy na rehabilitację 2010-09-16


Z projektu planu finansowego PFRON wynika, że w 2011 r. na zadania związane z rehabilitacją powiaty dostaną ponad 80 mln zł mniej niż teraz. W porównaniu z 2008 r. kwota ta będzie niższa aż o 376 mln zł, czyli o 41 proc. Pieniądze te powiaty przeznaczają m.in. na działalność warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidację barier różnego typu.

Samorządy muszą oszczędzać. Priorytetem są dofinansowania dla dzieci i osób ze szczególnie ciężkimi niepełnosprawnościami.
Niektórzy eksperci podkreślają, że zmiany mogą mieć i dobry skutek, gdyż będą prowadzić do racjonalizacji. Samorządy zaczęły np. oszczędzać na dofinansowaniu turnusów, bo ich zdaniem są one mniej ważne niż np. pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

(rynekzdrowia.pl)