e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-09-16


18 września wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz.U. z 17 czerwca 2010r. Nr 107, poz. 679.

18 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. z 3 września 2010r. Nr 162, poz. 1095.

23 września wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 8 września 2010r. Nr 165, poz. 1116.