e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-09-30


18 września weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz.U. z 17 czerwca 2010r. Nr 107, poz. 679.

23 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 8 września 2010r. Nr 165, poz. 1116.