e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pełne informacje o lekach 2010-09-30


Parlament Europejski zajmuje się zmianami, dzięki którym pacjenci będą mieli dostęp do pełnych informacji o zastosowaniu leków i ich działaniach ubocznych. Informacje te znajdą się w portalach internetowych w wielu językach. Zmiany w przepisach są potrzebne ponieważ w Unii Europejskiej każdego roku, po nieprawidłowym zastosowaniu leków lub w skutek działań ubocznych, umiera około 200 tysięcy pacjentów. Zgony te są na piątym miejscu pod względem przyczyn zgonów w szpitalu.

Podczas debaty w Strasburgu posłowie opowiedzieli się za stworzeniem internetowej bazy leków sprzedawanych w Europie. Dzięki temu każdy pacjent w UE będzie mógł dowiedzieć się o właściwościach i wszelkich odnotowanych skutkach ubocznych danego leku.

Nad portalem informacyjnym o lekach będzie czuwał międzynarodowy komitet ekspertów.

(prawapacjenta.eu)