e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-10-14


15 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Dz.U. z 30 września 2010r. Nr 180, poz. 1215.

22 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Dz.U. z 7 października 2010r. Nr 187, poz. 1257.

8 kwietnia wejdzie wżycie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. z 7 października 2010r. Nr 187, poz. 1259.