e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2010 roku 2010-10-14


Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2010 roku (na podstawie danych, przekazanych przez wojewódzkie urzędy pracy) wyniosła 11,4 proc. W porównaniu do sierpnia 2010r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu września 2010 roku wyniosła 1.815,1 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia 2010 roku wzrosła o 14,9 tys. osób.

We wrześniu 2009 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 10,9 proc., również wzrósł o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia 2009 roku.

Wzrost stopy bezrobocia we wrześniu 2010r. (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu) odnotowano w jedenastu województwach. Najbardziej (o 0,3 punktu) natężenie bezrobocia wzrosło w województwie zachodniopomorskim. W czterech województwach: tj. lubelskim, lubuskim, mazowieckim i podkarpackim, stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie z sierpnia 2010r. Tylko w województwie łódzkim wskaźnik natężenia zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych w końcu września 2010 roku wyniosła 1.815,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca sierpnia 2010 roku wzrosła o 14,9 tys. osób (o 0,8 proc.). We wrześniu 2009r. roku miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych, o 26,9 tys. osób (o 1,6 proc.).

W poprzednich latach we wrześniu odnotowano spadek bezrobocia, a liczba spadła odpowiednio:

  • we wrześniu 2008 r. w porównaniu do sierpnia 2008 r. - o 2,0 proc. (o 27,8 tys. osób);
  • we wrześniu 2007 r. w odniesieniu do sierpnia 2007 r. - o 2,4 proc. (o 44,1 tys. osób).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2010 roku odnotowano w trzynastu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • śląskim - o 2,2 proc. (o 3,7 tys. osób);
  • małopolskim - o 1,8 proc. (o 2,2 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 1,8 proc. (o 1,8 tys. osób).
W województwach lubuskim, łódzkim i podkarpackim liczba bezrobotnych w porównaniu do sierpnia spadła, przy czym w lubuskim i podkarpackim był to spadek tak minimalny (odpowiednio o 7 osób i 22 osoby), że nie wpłynął on na zmianę poziomu bezrobocia w wartościach względnych. W województwie łódzkim liczba bezrobotnych była o 976 osób czyli o 0,8 proc. niższa niż w końcu sierpnia 2010r.

Wrzesień to miesiąc, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce), jak również po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. We wrześniu mamy też wzmożoną rejestrację tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza wyższych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2010 r. wyniosła 96,8 tys. W porównaniu do sierpnia wzrosła o 8,9 tys. (o 10,2 proc.). Dla porównania we wrześniu 2009 roku do urzędów pracy zgłoszono 87,9 tys. ofert tj. o 9 tys. więcej (o 11,4 proc.) więcej niż w sierpniu 2009 roku.

Względny (procentowy) wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2010 roku w porównaniu do sierpnia 2010 roku odnotowano w czternastu województwach. Największy względny był w:

  • województwie zachodniopomorskim (o 4,5 proc. czyli o 1,3 tys.) ,
  • województwie lubelskim (o 31,9 proc. tj. o 1,4 tys.).
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)