e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Powstanie ośrodek wsparcia dla niepełnosprawnych w Lublinie 2010-10-14


Jeszcze w 2010 roku rozpocznie się budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" w Lublinie. Inwestycja kosztować będzie około 7,5 mln zł i ma zostać zakończona w drugiej połowie 2012 roku. 4,875 mln zł zostanie pokryte dzięki unijnym funduszom, pozostała część z budżetu miasta.

Dofinansowany zostanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, np. wanny z hydromasażem, lasera leczniczego. Zamiast jednej dużej sali niepełnosprawna młodzież i dzieci będą mieć do dyspozycji kilka mniejszych pomieszczeń oraz salę gimnastyczną. Dzięki temu terapeuci będą mieli więcej możliwości prowadzenia zajęć i szanse na urozmaicenie dzieciom spędzanego w ośrodku czasu.

(Gazeta.pl)