e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejska Karta Praw Dziecka Hospitalizowanego 2010-10-14


Zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka Hospitalizowanego rodzic nie powinien płacić za swój pobyt przy dziecku, które przebywa w szpitalu. Jednak pomimo takiego przepisu, w Polsce taka opłata może być pobierana. Z inicjatywy rzecznik praw pacjenta w Polsce ma zostać ratyfikowana Europejska Karta Praw Dziecka Hospitalizowanego.

Według tej karty każde dziecko przebywające w szpitalu ma prawo do całodobowej opieki rodziców, którzy nie powinni płacić za pobyt w szpitalu. Mimo takich przepisów, w Polsce takie opłaty będą mogły być nadal pobierane, bo polskie przepisy pozwalają na to. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko koszty świadczeń zdrowotnych i pobytu dziecka na oddziale. Nie finansuje kosztów całodobowego pobytu rodziców, które to koszty ponosi szpital. Według ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szpital ma prawo pobierać opłaty od rodziców, bo koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie mogą obciążać świadczeniodawcy. Są to zazwyczaj koszty energii elektrycznej, wody, sprzątania, 22 proc. podatku od opłat itd.
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do kierownika placówki z prośbą o zwolnienie od opłat.

Prace nad przyjęciem Karty mają się rozpocząć 15 października 2010 r.

(rynekzdrowia.pl)