e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Powstała wirtualna poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy 2010-10-14


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zleciło utworzenie wirtualnej poradni, w której można bezpłatnie i anonimowo uzyskać poradę lekarza, prawnika, psychologa w zakresie problematyki związanej z narkotykami i dopalaczami.

Na stronie wirtualnej poradni znajduje się baza aktów prawnych, informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania, baza placówek pomocowych oraz fachowe artykuły dla specjalistów, rodziców i wszystkich osób, których dotyka problem narkomanii. Na stronie znajduje się również aplikacja, która służy do zadawania pytań. Co miesiąc do poradni wpływa około 200 pytań, z czego dwie trzecie to pytania do psychologa. Około 75% osób szukających pomocy w poradni to kobiety. 20 % osób pytających ma poniżej 19 lat.

Drugą akcją informacyjno-edukacyjną Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest strona www.dopalaczeinfo.pl. Można tu znaleźć wykaz substancji, które występują w dopalaczach oraz poznać fakty i mity na temat dopalaczy oraz porady.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

  • www.narkomania.org.pl
  • www.dopalaczeinfo.pl
(prawapacjenta.eu)