e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Tylko specjaliści będą orzekać o schorzeniach niepełnosprawnych 2010-10-14


Z par. 1 pkt 8 rozporządzenia z 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 224, poz. 1803), które weszło już w życie wynika, że od 2014 r., pracownik socjalny będzie mógł zostać członkiem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, tylko jeżeli ukończy kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca socjalna.

Dotychczas pracownik socjalny mógł być członkiem powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, gdy uzyskał dyplom ukończenia szkoły pracowników socjalnych lub studiów wyższych o specjalności praca socjalna (w wyższej szkole zawodowej). Z przepisów wynikało jednak, że prawo takie miał również, jeśli np. ukończył studia na kierunku pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia lub socjologia. Po wejściu w życie rozporządzenia w pracach zespołu będzie mógł uczestniczyć tylko pracownik socjalny, który ma dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studiów wyższych na kierunku praca socjalna. Jest jednak wyjątek od tej zasady: będzie to sytuacja, gdy pracownik do 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Tacy absolwenci również będą mogli być zatrudnieni jako pracownicy socjalni i stać się członkami powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania. Zgodnie z przepisami, prawa takiego nie otrzymają jednak osoby, które ukończą wyżej wymienione kierunki po 31 grudnia 2013 r.

(Dziennik Gazeta Prawna)