e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych 2010-10-14


Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych zakłada zwiększenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a zmniejszenie - w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

Według projektu, po roku 2012 ma zostać zwiększone dofinansowanie do zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Projektem zajęła się ostatnio sejmowa Komisja Polityki Społecznej, która przyjęła jeden z trzech wariantów zmian w dopłatach do zatrudnienie niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, zaproponowanych przez podkomisję. Zgodnie tymi zmianami dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnych ma wynosić:

  • w stopniu znacznym - 180 proc. najniższego wynagrodzenia,
  • do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 100 proc.,
  • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności - 40 proc.
Środki te wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań.
Według danych PFRON w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest obecnie:

  • 135 tys. niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
  • 116 tys. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
  • ponad 10 tys. w stopniu ciężkim.
Prezes PFRON Wojciech Skiba uważa więc, że należy wspierać zatrudnienie niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Rozwiązaniu takiemu przeciwni są pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zdaniem Magdaleny Janczewskiej (Pracodawcy RP), po wprowadzeniu nowelizacji w życie koszty pracy niepełnosprawnych wzrosną o 30 proc., a to spowoduje redukcję zatrudnienia. Magdalena Janczewska podkreśla, że projekt nie był konsultowany z pracodawcami i nie dokonano analizy, jak proponowane zmiany wpłyną na rynek pracy. Obecnie pracodawca otrzymuje dopłatę w wysokości odpowiednio 160 proc., 140 proc. i 60 proc. najniższego wynagrodzenia.

Według proponowanych zmian, zaostrzone będą również wymogi dla zakładów pracy chronionej. Status zakładu pracy chronionej będą mogły otrzymać te zakłady, gdzie niepełnosprawni stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich zatrudnionych tam pracowników (w tym 20 proc. niepełnosprawni w stopniu znacznym). Obecnie jest to 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. w stopniu znacznym.
Projekt zakłada także likwidację zwolnień z podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od czynności cywilnoprawnych dla zakładów pracy chronionej oraz zmianę redystrybucji podziału zwolnień z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (z 90 proc. na zakładowy fundusz rehabilitacyjny i 10 proc. na PFRON do 50 proc. na fundusz zakładowy i 50 proc. na PFRON). Te propozycje budzą duży sprzeciw pracodawców.

(Wnp.pl)