e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-10-28


15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. z 15 października 2010r. Nr 192, poz. 1286.

15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 15 października 2010r. Nr 192, poz. 1285.

22 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Dz.U. z 7 października 2010r. Nr 187, poz. 1257.