e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-10-28


12 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 11 października 2010r. Nr 189, poz. 1270.

30 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne. Dz.U. z 15 października 2010r. Nr 191, poz. 1282.

16 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej. Dz.U. z 22 października 2010r. Nr 196, poz. 1300.