e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-11-09


18 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz.U. z 3 listopada 2010r. Nr 204, poz. 1352.

18 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz.U. z 3 listopada 2010r. Nr 204, poz. 1353.