e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-11-09


29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Dz.U. z 29 października 2010r. Nr 201, poz. 1334.

29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów. Dz.U. z 29 października 2010r. Nr 202, poz. 1341.