e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2010 r. 2010-11-09


W październiku 2010r. stopa bezrobocia wyniosła 11,5 proc. W porównaniu do września 2010 r. nie uległa zmianie. Liczba bezrobotnych w końcu października 2010 roku wyniosła 1.820,3 tys. osób i w porównaniu do końca września 2010 roku wzrosła o 7,7 tys. osób.

W październiku 2009 roku omawiany wskaźnik wynosił 11,1 proc. i wzrósł o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do września 2009 roku. Wzrost stopy bezrobocia w październiku 2010r. (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu) odnotowano w dziewięciu województwach. Natężenie bezrobocia w porównaniu do września 2010r. nie zmieniło się w czterech województwach:

  • dolnośląskim,
  • łódzkim,
  • podkarpackim,
  • podlaskim.
Najbardziej omawiany wskaźnik obniżył się w województwie świętokrzyskim (o 0,4 punktu procentowego).

Liczba bezrobotnych w końcu października 2010 roku wyniosła 1.820,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca września 2010 roku wzrosła o 7,7 tys. osób (o 0,4 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2009r. (październik – wrzesień) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 28,5 tys. osób (o 1,7 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2010 roku odnotowano w dwunastu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • zachodniopomorskim - o 1,6 proc. (o 1,6 tys. osób).
  • śląskim - o 1,4 proc. (o 2,5 tys. osób);
  • małopolskim - o 1,1 proc. (o 1,4 tys. osób).
W czterech województwach (dolnośląskim, lubuskim, opolskim i świętokrzyskim) liczba bezrobotnych w porównaniu do września spadła, przy czym najwięcej w województwie świętokrzyskim o 2,9 proc. czyli o 2,3 tys. osób.

Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2010r. spowodowany był zwłaszcza:

  • rejestracją osób powracających do bezrobocia, po zakończeniu umów na czas określony. Wśród rejestrujących się były osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych, jak również z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony;
  • rejestracją osób po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie) oraz powrotami do rejestracji po zakończeniu aktywnych form;
  • spadkiem liczby ofert pracy.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2010 r. wyniosła 87,4 tys. W porównaniu do września spadła o 11,6 tys. (o 11,7 proc.). W październiku 2009 roku do urzędów pracy zgłoszono 75,7 tys. ofert tj. o 12,2 tys. mniej niż we wrześniu 2009 roku tj. o 13,9 proc.

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w październiku 2010 roku w porównaniu do września 2010 roku odnotowano w piętnastu województwach. Największy względny był w województwie kujawsko-pomorskim (o 24 proc. czyli o 1,4 tys. ofert). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy miał miejsce tylko w województwie świętokrzyskim – o 13,5 proc. czyli o 0,5 tys. ofert. W województwie tym odnotowano również najsilniejszy spadek liczby bezrobotnych.

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)