e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Likwidacja druku RMUA 2010-11-09


Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować druki RMUA, które potwierdzają opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pretekstem do wprowadzenia zmian jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące KRUS. Cała koncepcja ma być gotowa jeszcze w listopadzie, a na ustawę trzeba poczekać do 2011r.

Zmiany mają na celu zwłaszcza uporządkowanie kwestii uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Obecnie spośród 38 milionów Polaków składkę zdrowotną opłaca tylko. Ustawa wymienia obecnie 36 grup osób uprawnionych do świadczeń, a po zmianach mają pozostać 3:

  • osoby, które płacą składki same, robi to za nie pracodawca albo ZUS,
  • rolnicy,
  • osoby, za które składkę opłaca budżet ze względów socjalnych, na przykład bezrobotni.
System poboru składki pozostałby niezmieniony. Na samej likwidacji druku RMUA pracodawcy zaoszczędzą około miliona złotych rocznie. Poinformował o tym Dziennik Gazeta Prawna. Tym sposobem dostęp do leczenia uzyska około pół miliona osób, które są obecnie poza systemem. Ministerstwo zdrowia oszacowało, że dzięki likwidacji druku bezrobocie spadnie nawet o dwa punkty procentowe, bo wiele osób rejestruje się jako bezrobotne wyłącznie dla składki zdrowotnej.

(Money.pl)