e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej 2010-11-24


Traktat z Lizbony przewiduje powstanie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, który miałby wesprzeć już istniejące programy wolontariackie i europejskie akcje humanitarne.

Kristalina Georgiewa, komisarz odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe poinformowała, że w ramach korpusu Europejczycy będą mogli podkreślić swoje zaangażowanie w solidarność oraz działać wspólnie jako obywatele UE. Pomagając ludziom dotkniętym przez katastrofy można przyczynić się do utworzenia bardziej spójnego społeczeństwa europejskiego.
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej ma wesprzeć już istniejące programy wolontariackie poprzez odpowiedni dobór wolontariuszy do danej akcji humanitarnej oraz ich szkolenie. Działalność korpusu ma być „uzależniona od popytu i oparta na potrzebach” ,aby nie powielać obowiązków już istniejących organizacji wolontariackich,.

Propozycja nie ma jeszcze charakteru legislacyjnego. KE dopiero rozpocznie konsultacje z zainteresowanymi stronami, by wypracować szczegóły. Projekt ustawodawczy przedstawi latem.

(PAP)