e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Umowy POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2010-11-24


Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2011 i następne lata.

Centrala NFZ przedstawiła projekt w związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 9 listopada 2010 r. ustawą zmieniającą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Ustawa wprowadza nową kategorię świadczeń - nocną i świąteczną opiekę zdrowotną,

(Narodowy Fundusz Zdrowia)