e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-11-24


27 listopada wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. z 12 listopada 2010r. Nr 213, poz. 1396.

2 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. Dz.U. z 17 listopada 2010r. Nr 216, poz. 1426.