e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-12-09


2 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. Dz.U. z 17 listopada 2010r. Nr 216, poz. 1426.

7 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U. z 22 listopada 2010r. Nr 218, poz. 1440.