e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-12-09


1 stycznia wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 30 listopada 2010r. Nr 225, poz. 1463.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 30 listopada 2010r. Nr 226, poz. 1475.