e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W 2011 roku kobieta będzie mogła wybierać miejsce porodu 2010-12-09


Od 2011 roku, po wejściu w życie odpowiednich przepisów, kobieta będzie mogła wybrać sobie miejsce porodu. Będzie mogła zdecydować czy chce rodzić w warunkach szpitalnych czy np. we własnym domu.

W kwietniu 2011 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw z 2010 roku, nr 187). Dzięki nowym przepisom pacjentka ciąży będzie miała prawo wyboru miejsca porodu. Będzie mogła zdecydować czy chce rodzić w warunkach szpitalnych czy np. we własnym domu.
Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego uważa, że nowe regulacje prawne są pozytywne, ponieważ ujednolicają one zasady sprawowania opieki nad kobietą podczas ciąży, fizjologicznego porodu i połogu. Uaktywniają one położne wskazując dużą rolę edukacji zdrowotnej w okresie ciąży.

Zwolennicy porodów domowych podkreślają, że porody w domu dają rodzącej poczucie bezpieczeństwa, którego nie może dać jej szpital. Domowe pomieszczenia dają zwłaszcza intymność i komfort psychiczny. Zmniejsza się również ryzyko zakażenia groźnymi szczepami bakterii, które są obecne w każdej placówce medycznej.
W Polsce na ponad 400 tysięcy porodów w szpitalu rocznie tylko ok. 200 odbywa się w domu. Polki częściej wybierają szpital. Sytuacja ta może się zmienić gdy w życie wejdą przepisy pozwalające kobiecie dokonać wyboru miejsca porodu oraz osoby prowadzącej poród.

Póki co NFZ nie będzie pokrywał kosztów porodów domowych ale jest szansa, że to się zmieni, ponieważ Ministerstwo Zdrowia myśli włączenie ich do koszyka świadczeń gwarantowanych. Swoją decyzję uzależnia od opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych. Jeżeli AOTM wyda pozytywną decyzję uznając, że porody domowe są bezpieczne i mogą być finansowane ze środków publicznych a Ministerstwo Zdrowia włączy je do koszyka świadczeń gwarantowanych, to możliwe, że w drugiej połowie przyszłego roku poród domowy będzie mógł być refundowany przez NFZ. Inaczej za poród domowy trzeba będzie płacić z własnych środków.

(prawapacjenta.eu)