e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w listopadzie 2010 r. 2010-12-09


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 11,8 proc. W porównaniu do października 2010r. wzrosła o 0,3 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2009 roku odnotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia (z poziomu 11,1 proc. do 11,4 proc.). W listopadzie bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach, w przedziale od 0,1 punktu procentowego (województwa: dolnośląskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie) do 0,5 punktu (województwo zachodniopomorskie).
Liczba bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1 861 tys. osób. W porównaniu do końca października 2010 wzrosła o 42,4 tys. osób (2,3 proc.).

W analogicznym okresie 2009 roku (listopad - październik) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 66,8 tys. osób (o 3,8 proc.).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim - o 4,1 proc. (o 4,1 tys. osób);
  • małopolskim - o 3,8 proc. (o 4,9 tys. osób);
  • lubelskim - o 3,7 proc. (o 4,1 tys. osób);
  • opolskim - o 3,4 proc. (o 1,5 tys. osób).
W listopadzie kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie. Wśród rejestrujących się bezrobotnych znajdowały się osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych oraz pracownicy z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony.

Pewna liczba osób (zwłaszcza kobiet) zaczyna znajdować zatrudnienie w handlu przed rozpoczynającym się sezonem przedświątecznym. Może o tym świadczyć słabszy wzrost bezrobocia wśród kobiet niż mężczyzn.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 60,8 tys. W porównaniu do października 2010 spadła o 28 tys. (o 31,6 proc.). Pracodawcy zgłosili o 20,9 tys. mniej ofert pracy niż w październiku 2009 (spadek wyniósł 27,6 proc.). Spadek liczby wolnych miejsc pracy odnotowano we wszystkich województwach.

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)