e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2010-12-09


3 grudnia posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Teraz placówki, które udzielają świadczeń zdrowotnych będą przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia lub do Ministerstwa Zdrowia numery PESEL pacjentów oczekujących w kolejkach.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to odpowiedź na praktyki stosowane przez wielu pacjentów czyli zapisywanie się w kilka kolejek do tego samego świadczenia. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania numerów PESEL pacjentów oczekujących w kolejkach. Będzie to dotyczyło zwłaszcza świadczeń najtrudniej dostępnych, o najdłuższym czasie oczekiwania lub największej liczbie oczekujących. Dokładniejesze informacje znajda się w rozporządzeniu, w którym zostanie określony także dokładny zakres danych przekazywanych do NFZ lub Ministerstwa Zdrowia.
Za nowelizacją ustawy opowiedziało się 420 posłów (żaden nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu).

(prawapacjenta.eu)