e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Do 2012 roku w karetkach będą jeździć wszyscy lekarze 2010-12-09


Do końca 2012 roku w karetkach będą mogli jeździć wszyscy lekarze bez względu na specjalizację. Natomiast od 2012 roku w karetkach będą pracować lekarze ze specjalizacją m.in. z anestezjologii, chirurgii, pediatrii czy chorób wewnętrznych. Taki przepis wprowadza nowelizacja z 22 października 2010 r. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 219, poz. 1443), która weszła już w życie.

Dopiero od 2012 roku, a nie od 2011, jak to było planowane wcześniej, w skład tzw. zespołów jednostek ratownictwa medycznego będą mogli wchodzić tylko lekarze z wybraną specjalizacją m.in. z zakresu anestezjologii, chirurgii, pediatrii czy chorób wewnętrznych. Nowelizacja wydłuża do 5 lat czas, na który np. stacje ratownictwa medycznego będą zawierać kontrakty z NFZ. Nie dotyczy to pierwszej połowy 2011 roku. Na ten czas podpiszą one tylko aneksy do tegorocznych umów, które będą obowiązywać do lipca 2011 r. Następnie świadczeniodawcy zawrą z funduszem wieloletnie kontrakty.

(Dziennik Gazeta Prawna)